Ruhtinansalmen kyläyhdistys ry
Toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteistyöelimenä, päämääränään maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen, maatila- ja maaseutuyritysten sekä kaikkien toimialueella asuvien ihmisten yhteistoiminnan edistäminen. Jäsentensä yleisen aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä heidän ammattitaitojensa ja -tietojensa edistäminen. Edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä ja ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinnettä sekä kulttuuripalveluja. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kyläläisten yleisten ja yhteisten etujen valvojana.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja 
Jonna Seppänen
Puhelin
045 673 9552
jonnasep@suomi24.fi

Siltatanssit Taivalkosken sillalla juhannuksena 2006

Päivitetty 20.05.2015