Kylän maisemahoito

 

Kylän maisemahoito on tehty 5-vuodeksi LUMO-sopimus (Luonnon ja maiseman monimuotoisuus) ELY-keskuksen kanssa vuonna 2011. Varsinainen maisemanhoito aloitettiin v. 2012. Sopimus piti uusia vuonna 2015, jolloin sopimuskausi pidennettiin v. 2020 asti.  Mukana ovat 10 maanomistajaa, pinta-ala on vähän yli 15 ha. Ruhtinansalmen kyläyhdistys on vuokrannut maat näiltä maanomistajilta. Aluksi pidettiin pelloilla vain lampaat, vuodesta 2015 lähtien myös lehmät.