Kylän hankkeet

 

Reilun menon Ruhtinansalmi - hanke

Yleistavoite

Kylätalolla järjestetään vuonna 2013 erilaiset tapahtumat kuten tanssit, iltamat, teatterit ja elokuvaesitykset. Lisäksi talo mainostetaan mainiona kokous- ja ruokailupaikkana. Näin luodaan hyvä pohjaa jatkotoiminnalla. Kylätalo palvelee myös matkailijoita (ohikulkijoita) ja kyläläisiä, tarkoitus on pitää kylätalo auki kesäkuukausina. Kylätalossa avataan näyttely.

Toimenpiteet

Keväällä 2013

- perustetaan kahden-hengen teatteriryhmä, joka harjoittele talven aikaan 3 - 4 lyhyitä esityksiä - suunnitellaan elokuvaesityksiä ja disko-iltoja ja selvitetään tekninen toteutus - suunnitellaan vuoden 2013 tanssi-illat, etsitään esiintyjät, suunnitellaan tapahtuminen markkinointi - etsitään koe-ryhmät opastettuja retkiä varten - suunnitellaan muut tapahtumat - suunnitellaan kesämarkkinat - selvitetään yhteistyömahdollisuudet muiden kylätalojen toimijoiden kanssa - toteutetaan tanssi-illat ja disko-illat nuorille sekä elokuva-esitykset - kehitetään kylätalon oma nettisivu - suoritetaan suoramarkkinointikokeilu (sähköpostimarkkinointi) - selvitetään ja toteutetaan muita markkinointikeinotapoja - tehdään esivalmistustyöt sotahistoria-näyttelyä varten. Kerätään ja kunnostetaan näyttelyesineet.


Kesällä 2013

- toteutetaan kesämarkkinat, tanssi-illat ja muut tapahtumat - toteutetaan koe-ryhmien sodanaikaisten paikkojen opastetut retket ja ruokailut/esitykset kylätalolla sekä Kalmosärkkä-retket - toteutetaan tuotteiden koemarkkinointi ja kirpputorikokeilu kylätalolla - järjestetään palvelupäivät kyläläisille 2 - 3 kpl. - suunnitellaan ja toteutetaan ateriapalvelukokeilu vanhuksille yhteistyössä osuuskunta Ruhtinan Rysän kanssa, selvitetään koulun ateriapalveluiden tuotteistamismahdollisuudet kunnalle - suunnitellaan ja toteutetaan tuotteiden tuotekehityskokeilut (leivokset, juomat)                      
                

                                

Hankkeen kesto:
Budjetti  
Rahoittaja
Hankevetäjä
1.3. - 31.12.2013
37 440 euroa
Elävä Kainuu Leader ry
Hans Gerber 
(elokuusta lähtien 50%25 %)  
  

 

ENTISET HANKKEET
Tulevaisuuden älykylä - hanke
Hanke sisältää seuraavat osa-alueet ja toimenpiteet: Tulevaisuuden älykylä - hanke
   - Suomen paras kehittämishanke!
Netti-TV ohjelmat
Kyläpalvelukeskus
Nopeammat tietoliikenneyhteydet, myös toimivammat matkapuhelin-yhteydet
Bioenergian käytön lisääminen
Kylätalon kunnostaminen ja toimintojen kehittäminen
Monipuolisesti toimiva kyläkoulu
Uusi elämysmatkailuidea
Myytävien ja vuokrattavien kiinteistöjen jatkuva kartoittaminen,
Opastetaulujen suunnittelu (vanhat kulkureitit ja sotahistoria)
Markkinoivat Internet sivut
  Tulevaisuuden älykylä - hanke ei pärjännyt "hyvien käytäntöjen" - kilpailussa, joka järjestettiin huhtikuun aikana. Kun kilpailun voittajat julkistettiin 30.6.2010 www.maaseutu.fi - nettisivuilla, Ruhtinansalmi ei ollut voittajien joukossa. Yllätys tuli viikko myöhemmin, kun tuli tietoa Tukholmasta, että hankkeemme on EU - komission (maatalous ja maaseudun kehittäminen) mielestä paras Suomen kehittämishanke. Tulevaisuuden älykylä - hanke tulee olemaan "hyvien käytäntöjen" esimerkkinä muille eurooppalaisille hankkeille tai hanketta suunniteleville. Englanninkielinen julkaisu "voittajista" (koko noin 3,8 Mt) saat tästä.
Hiljaisuuden älykylä - hanke
Tarkemmat tiedot hankkeesta tästä (PDF-tiedosto)
Kesto 23.10.2006 – 29.2.2008
 
Hiljaisuuden älykylä - esiselvityshanke
Kesto 1.12.2005 - 30.4.2006
Kainuun Nuotta Ideat hankkeeksi   / pienhanke

 


Yhteisomistusalueiden mahdollisuudet
Kainuun Naisyrittäjyys Leader
Kesto 23.5.2005 - 31.12.2005
Ruhtinansalmen kehittämishanke
Kesto 1997 - 1999